افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
ناچار به تصمیم گیری محتاطانه هستیم/مصوبات ستاد کرونا روی کاغذ نماند ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
رئیس جمهور روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا:

ناچار به تصمیم گیری محتاطانه هستیم/مصوبات ستاد کرونا روی کاغذ نماند

یکی از مشکلات که ما در همین ایام عید با آن مواجه بودیم، این بود که افراد مبتلا با تست مثبت به دید و بازدید عید و مسافرت رفتند و این یک تخلف خیلی بزرگ است.