افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023
آیاوعده‌های کمال قلیچدار می‌تواندبه دو دهه حکومت اردوغان پایان بخشد؟ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
چالش های اردوغان و انتخابات ترکیه؛

آیاوعده‌های کمال قلیچدار می‌تواندبه دو دهه حکومت اردوغان پایان بخشد؟

ادعای وعده های افزایش ارزش لیره و لغو اعطای تابعیت به اتباع خارجی از طریق خرید ملک و احداث رایگان خانه های ویران شده زلزله ترکیه شاید بتواند به دهه ها حکومت اردوغان به ترکیه پایان بخشد