افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
موضوع سرانجام ۲۰ میلیون ماسکی که گم شد، چه شد؟ ۱۸ اسفند ۱۳۹۸

موضوع سرانجام ۲۰ میلیون ماسکی که گم شد، چه شد؟

۲۰ میلیون ماسکی که از صادراتش جلوگیری شد مشخص نیست که این ماسک‌ها کجا هستند وقتی این ماسک‌ها به دست ما نرسیده و از طرفی صادر هم نشده است، به این معناست که در انبارها مخفی شده و از مجاری غیرقانونی وارد بازار می‌شود .