افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
حمایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران از گزینه پیشنهادی وزارت صمت ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ؛

حمایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران از گزینه پیشنهادی وزارت صمت

فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳و ... از جمله سوابق مدیریتی علی آبادی می باشد.