افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
فیلم منتشر شده از اوین کار صهیونیست هاست /برایم مقبول نیست وجدانم نمی‌پذیرد که چنین اتفاقی رخ داده باشد ۰۷ شهریور ۱۴۰۰
نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس:

فیلم منتشر شده از اوین کار صهیونیست هاست /برایم مقبول نیست وجدانم نمی‌پذیرد که چنین اتفاقی رخ داده باشد

ناراحتی ما از این است که چرا ما در برنامه ششم توسعه تکلیف کردیم که قوه قضائیه زندان ها را به خارج از شهر انتقال دهد اما انجام ندادند؟