افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
خنثی‌سازی تحریم‌ها یک مسیر بیشتر ندارد و آن‌ تقویت تولید ملی در کشور است ۰۳ فروردین ۱۴۰۰
عضو هیئت‌رئیسه مجلس :

خنثی‌سازی تحریم‌ها یک مسیر بیشتر ندارد و آن‌ تقویت تولید ملی در کشور است

ازجمله موانع تولید همین اظهارات ضدونقیضی است که دولتمردان دارند، ازجمله موانع رانت‌خواری‌ها و پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به عده‌ای خاص است که باید حتماً برطرف شوند.