افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
روابط ایران با روسیه و چین در دوره آیت الله رئیسی چگونه خواهد بود؟ ۱۰ تیر ۱۴۰۰
تحلیل گلوبال تایمز، روزنامه حزب کمونیست در چین:

روابط ایران با روسیه و چین در دوره آیت الله رئیسی چگونه خواهد بود؟

انتظار می رود که رئیسی پس از روی کار آمدن، اقدامات دولت دکتر روحانی را ادامه دهد و تعامل نسبتاً نزدیک خود را با چین و روسیه حفظ کند. در این چارچوب، ممکن است توافق نامه همکاری 25 ساله با چین توسعه یابد.