افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
سیاست دولت جدید در تحقق اقتصادی مقاومتی ، اصلاح مسیر غلط دولت گذشته است ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
کارشناس ارشد روابط بین الملل عنوان کرد ؛

سیاست دولت جدید در تحقق اقتصادی مقاومتی ، اصلاح مسیر غلط دولت گذشته است

سیاست دولت جدید که تحقق اقتصادی مقاومتی را سرلوحه خود قرار داده است و کشور را معطل جلب نظر آمریکا و اروپا نکرده است، یک تحول خیلی مهم و حائز اهمیت است.