افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
خواسته ما تعیین مزد واقعی بر اساس هزینه های سبد معیشت کارگران است ۱۹ دی ۱۴۰۰
نماینده کارگران در شورای عالی کار

خواسته ما تعیین مزد واقعی بر اساس هزینه های سبد معیشت کارگران است

احتمال تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به شیوه منطقه ای بعید است زیرا زیرساختها هنوز آماده نیست و این کار نیاز به کار مطالعاتی و کارشناسی دقیق و جامع دارد.