افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
هرگز در تاریخ کشورمان پایین‌تر از این نقطه قرار نگرفته‌ایم ۱۴ آبان ۱۴۰۰
رئیس جمهور سابق آمریکا ؛

هرگز در تاریخ کشورمان پایین‌تر از این نقطه قرار نگرفته‌ایم

به مرزها نگاه کنید، به اقتصاد نگاه کنید، به تورم نگاه کنید، به خروج از افغانستان نگاه کنید که بسیار رقت‌انگیز است.