افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
مسمومیت دانش‌آموزان مساله بسیار بزرگی است که جامعه را درگیر کرده است ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
پشت پرده مسمومیت دانش آموزان؛

مسمومیت دانش‌آموزان مساله بسیار بزرگی است که جامعه را درگیر کرده است

:‌ تیم تحقیق مجلس در حال بررسی است که دست‌های پشت پرده ماجرای مسمومیت دانش آموزان چه کسانی هستند.