افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
امروز باید با همه کشورهای دنیا تعامل داشته باشیم و تعامل با کشورها باید بر مبنای منافع ملی باشد ۰۷ بهمن ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس

امروز باید با همه کشورهای دنیا تعامل داشته باشیم و تعامل با کشورها باید بر مبنای منافع ملی باشد

برخی جریان‌های سیاسی با توجه به موفقیت های دولت، حاشیه‌سازی و مشکلاتی را به وجود می‌آورند و افکار عمومی را به گونه‌ای که خودشان می‌خواهند، مهندسی می کنند .