افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 March , 2023
آیا گناه قالیباف باز کردن عرصه سیاست برای جوانان کارآمد و انقلابی است؟ ۰۱ مرداد ۱۳۹۸
پازل جنگ روانی برای تخریب شهردار سابق تهران

آیا گناه قالیباف باز کردن عرصه سیاست برای جوانان کارآمد و انقلابی است؟

رونده شریفی و هلدینگ یاس، از اساس هیچ گونه ارتباطی با شهرداری تهران ندارد. در این پرونده نه حقی از شهرداری ضایع شده و نه شهرداری دخالتی داشته است. این پرونده مربوط به بخش خصوصی و یک هلدینگ و شرکت های دیگری است که باید به آن رسیدگی شود و در دستگاه قضا هم در حال پیگیری است.