افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
ایجاد اتحادیه‌های تخصصی و متنوع در کسب و کارهای مجازی ضرورتی است که باید بدان پرداخته شود ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی:

ایجاد اتحادیه‌های تخصصی و متنوع در کسب و کارهای مجازی ضرورتی است که باید بدان پرداخته شود

یکی از موارد قابل تأمل در تخصصی کردن اتحادیه ها آن است که اجاز ه نمی‌دهد کمتر از یک درصد فعالان این حوزه برای هزاران کسب‌وکار مجازی تصمیم‌گیری کنند.