افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
چگونه یارانه 110 هزارتومانی برای سال 1401 قطعیت یافت؟ ۰۹ بهمن ۱۴۰۰

چگونه یارانه 110 هزارتومانی برای سال 1401 قطعیت یافت؟

دولت با حذف ارز 4200تومانی قطعا نمی تواند با تخصیص یارانه 110 هزار تومانی زندگی دهک های کم دآمد را پوشش دهد اما می تواند با حذف یارانه دهک های پر درآمد یارانه بیشتری را به دهک های کم درآمد پرداخت نماید.