افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 31 March , 2023
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی بازداشت شد ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
با دستور قضایی ؛

رئیس سابق سازمان خصوصی سازی بازداشت شد

قاضی سراج در تاریخ 25 بهمن سال گذشته در اراک با اشاره به تخلفات انجام شده در واگذار‌های انجام شده به بخش خصوصی اظهار داشت: اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم.