افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
سکوت حناچی در مقابل سوالات مردم ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
وعده‌های اصلاح طلبان برای شورای شهر پنجم که تا کنون عملی نشده است ؟

سکوت حناچی در مقابل سوالات مردم

بیش از نیمی از دوره فعالیت شورای شهر تهران سپری شده است. «تهران طلایی»، «نجات تهران»، «کنترل آلودگی هوا»، « کاهش ترافیک»،«توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی بخصوص مترو» و «تامین رفاه برای شهروندان تهرانی» از جمله وعده‌های اصلاح طلبان برای شورای شهر پنجم بود.