افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
خانواده‌ سربازان آمریکایی در غرب آسیا در انتظار مرگ فرزندانشان روزهای شان را سپری خواهند کرد ۱۶ دی ۱۳۹۸
دختر شهید قاسم سلیمانی:

خانواده‌ سربازان آمریکایی در غرب آسیا در انتظار مرگ فرزندانشان روزهای شان را سپری خواهند کرد

عموی عزیزم سیدحسن نصرالله پیام خود را داد. اسماعیل هنیه، بشار اسد، زیاد نخاله، ابوحسن عامری و عبدالملک حوثی که هر کدام به تنهایی چون پدرم برای نابودی امثال تو کفایت می‌کنند پیامشان را خواهند داد.