افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
استفاده از ظرفیت رسانه بزرگترین سرمایه شهرداری تهران برای جلب اعتماد اجتماعی ۰۹ فروردین ۱۳۹۷

استفاده از ظرفیت رسانه بزرگترین سرمایه شهرداری تهران برای جلب اعتماد اجتماعی

تراکم یا شهر فروشی بزرگترین معظل شهرداری ها بعد از چهار دهه از عمر انقلاب به شمار می آید آنچه امروزه می توان به عنوان یک استراتژی هدفدار برای حل این موضوع برگزید استفاده از مدیران جوان و خلاق در راس حرم مدیرتی شهرداری های کشور می باشد.