افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
ترامپ از بیمارستان به کاخ سفید بازگشت ۱۵ مهر ۱۳۹۹

ترامپ از بیمارستان به کاخ سفید بازگشت

حالم بسیار خوب است! از بیماری کووید هراسی به خود راه ندهید. نگذارید این بیماری اختیار زندگی شما را به دست بگیرد. ما داروها و دانش بسیار خوبی را به دست آورده‌ایم. حال من الان از ۲۰ سال پیش هم بهتر است!