افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 April , 2023
متاسفانه در کشورمان یک ساختار منظم حزبی نداریم ۰۷ آذر ۱۴۰۱
نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی :

متاسفانه در کشورمان یک ساختار منظم حزبی نداریم

بر اساس گزارشات رسمي بیش از 200 حزبی که در کشور فعالیت می کنندهیچ کدام مراحل حزبی را طی نمی کنند،