افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
طالبان در لیست تروریستی ما است/ فاطمیون می توانند به دولت افغانستان کمک کنند ۲۹ آذر ۱۳۹۹
وزیر امور خارجه ؛

طالبان در لیست تروریستی ما است/ فاطمیون می توانند به دولت افغانستان کمک کنند

نیروهای فاطمیون می‌توانند بهترین نیروهایی باشند که اگر دولت افغانستان تمایل داشته باشد به افغانستان کمک کنند.