افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
به کسانی که می‌خواهند بازیکنان را تبدیل به دشمنان کشور کنند، تبریک می‌گویم ۰۲ آذر ۱۴۰۱
کارلوس کی‌روش

به کسانی که می‌خواهند بازیکنان را تبدیل به دشمنان کشور کنند، تبریک می‌گویم

باید با رفتار و رویکرد مناسب روحی و ذهنی درون زمین باشیم و خودمان باشیم.