افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 March , 2023
بحث استیضاح و سوال از وزیران، نمی تواند مشکلی را حل کند ۱۹ خرداد ۱۴۰۱
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی

بحث استیضاح و سوال از وزیران، نمی تواند مشکلی را حل کند

دولت سیزدهم می تواند با اخذ موثرترین راهکارها از سوی نخبگان اقتصادی، مهمترین منتقدانش را به بهترین پشتوانه تبدیل کند.