افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 March , 2023
آخرین تاکتیک اپوزیسیون و جریان برانداز ؛انقلاب تمام نشده و آرامش خیابان به معنای پایان انقلاب نیست ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

آخرین تاکتیک اپوزیسیون و جریان برانداز ؛انقلاب تمام نشده و آرامش خیابان به معنای پایان انقلاب نیست

تغییر تاکتیک اپوزیسیون با محوریت وحدت در ایام اخیر همان تاکتیکی است که در دهه شصت یک بار از سوی گروه‌هایی که به مراتب قوی‌تر بودند تجربه شد و نتیجه‌ای جز شکست نداشت.