افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
در اماکن عمومی و سر بسته استفاده از دو ماسک اجباری است ۱۱ شهریور ۱۴۰۰
عبور کشور از قله پیک پنجم کرونا ؛

در اماکن عمومی و سر بسته استفاده از دو ماسک اجباری است

 حضور بیش از یک ساعت در اماکن سر بسته توصیه نمی‌شود و تهویه این اماکن بسیار مهم است تا کمترین میزان آلودگی را شاهد باشیم.