افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 20 March , 2023
سیزدهم آبان یک روز تاریخی ، تجربه‌اندوز و تجربه‌آموز است ۱۱ آبان ۱۴۰۱
امام خامنه ای :

سیزدهم آبان یک روز تاریخی ، تجربه‌اندوز و تجربه‌آموز است

آمریکایی‌ها در تبلیغاتشان، تسخیر لانه جاسوسی را سرآغاز چالش میان ملت ایران و آمریکا معرفی میکنند؛ دروغ میگوین آغاز چالش بین ملت ایران و آمریکا کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ است