افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 March , 2023
بالاترین خیانت، ناامید کردن مردم و تخریب روحیه آنهاست ۰۸ آبان ۱۳۹۹
رئیس جمهور روحانی عنوان کرد :

بالاترین خیانت، ناامید کردن مردم و تخریب روحیه آنهاست

دولت در وسط میدان مبارزه با آمریکا است و این کار بزرگ را انجام می‌دهد و آن‌هایی که نسبت به دولت نقدی دارند حتما خدمات دولت را هم مدنظر قرار دهند. فراموش کردن خدمات نمی‌تواند با انصاف و اخلاق سازگاری داشته باشد.