افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
اگر امام را گرامی می داریم، ما نیازمند به امام هستیم، نه امام نیازمند به ما ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
در دیدار اعضای ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی(س)؛

اگر امام را گرامی می داریم، ما نیازمند به امام هستیم، نه امام نیازمند به ما

عقلانیت باید در جوهره انقلابی بودن باشد لذا انقلابی بودن به فریاد بلندتر، مشت گره تر و چشم خشمناک تر نیست.