افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
لازمه جذب اعتماد صداقت، شفافیت و تکریم مردم است ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
عضو هیئت رئیسه مجلس:

لازمه جذب اعتماد صداقت، شفافیت و تکریم مردم است

لی ترین موضوع این است هر چقدر می توانیم به مردم اعتماد کنیم و با مردم، حرکت خود را استمرار دهیم و از اداری شدن بیش از اندازه و دچار بروکراسی های بروز شدن دوری کنیم.