افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
بازگرداندن اعتماد مردم به رسانه‌های داخلی می‌تواند تفاهم بر سر خواسته‌های واقعی مردم را ممکن کند ۲۳ آبان ۱۴۰۱
سخنگوی دولت دوم حسن روحانی نوشت :

بازگرداندن اعتماد مردم به رسانه‌های داخلی می‌تواند تفاهم بر سر خواسته‌های واقعی مردم را ممکن کند

دیگر کسی مثل قبل نخواهد بود  بنابراین حرکت‌های راهبردی اصلاحی از همین لحظه باید آغاز شود.