افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
برخی انقلابی حرف می زنند و صدای بلند دارند ولی منش انقلابی و اخلاص ندارند ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
در همایش ایثار گران یاران خراسانی

برخی انقلابی حرف می زنند و صدای بلند دارند ولی منش انقلابی و اخلاص ندارند

رشد و پیشرفت کشور در گرو حرکت در مسیر فرهنگ دفاع مقدس است، برخی ها راه را به بی راهه رفته اند.