افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 13 August , 2022
آیین‌نامه واردات خودرو شرایط را بیشتر برای خودروسازان فراهم کرده تا مردم؟ ۰۳ مرداد ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس

آیین‌نامه واردات خودرو شرایط را بیشتر برای خودروسازان فراهم کرده تا مردم؟

سقف دلاری برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است که هم سطح خودرو‌های چینی است.