افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 6 October , 2022
امروز معیشت مردم حال خوشی ندارد/ دولت برای معیشت مردم برنامه‌ ای ندارد ۱۱ مرداد ۱۴۰۱
حسن پور در گفتگو با به فرار سرمایه و سرمایه گذار از کشور هشدار داد:

امروز معیشت مردم حال خوشی ندارد/ دولت برای معیشت مردم برنامه‌ ای ندارد

تیم اقتصاد دولت باید یک تیم هماهنگ، همراه و منسجم باشد به نوعی که کارآفرین با مراجعه به یک مرکز بتواند تمامی مجوز‌ها را دریافت کند نه آنکه بین دستگاه‌ها سرگردان باشد.