افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
سهم ایران از رویدادجام جهانی، چه در زمینه ورزشی و چه در زمینه اقتصادی و جذب گردشگر خارجی، تقریبا هیچ بود ۰۲ دی ۱۴۰۱
رئیس جامعه هتلداران :

سهم ایران از رویدادجام جهانی، چه در زمینه ورزشی و چه در زمینه اقتصادی و جذب گردشگر خارجی، تقریبا هیچ بود

عدم هماهنگی بین سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط و عدم انجام به موقع اقدامات لازم، علت آن است