افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 7 December , 2022
مؤمن در برابر غیر خدا نباید ذلیل و ضعیف باشد ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
شیخ حسین انصاریان ؛

مؤمن در برابر غیر خدا نباید ذلیل و ضعیف باشد

اگر کسی برای شما مشکل و سختی ایجاد می‌کند و می‌تواند گرهی از کارتان باز کند اما گرهی زیاد می‌کند، پیش او ذلیل نشوید و در اوج باشید.