افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
بهترین روش برای اینکه دستگاهی را وارد ریل کنند این است که کمیسیون‌های تخصصی وارد عمل شوند ۱۸ تیر ۱۴۰۱
نماینده سابق مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛

بهترین روش برای اینکه دستگاهی را وارد ریل کنند این است که کمیسیون‌های تخصصی وارد عمل شوند

وقتی ما از تعامل صحبت می‌کنیم آن نیست که هر اشتباهی دولت کرد مجلس چشم‌پوشی کند یا با خود بگوید که قرار را بر تعامل گذاشته‌ایم. یا بگویند اشکالی ندارد.