افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
رویکرد اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران ادامه همان سیاست‌های چماق و هویج است ۰۲ بهمن ۱۴۰۱
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس بیان کرد

رویکرد اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران ادامه همان سیاست‌های چماق و هویج است

ما طرحی را دنبال خواهیم کرد که محدودیت تردد کشتی‌های تجاری اروپایی در تنگه هرمز را به همراه خواهد داشت.