افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
حمایت احزاب آزادگی ایران اسلامی و صدای آزادگی از مصطفی حسینیان ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

حمایت احزاب آزادگی ایران اسلامی و صدای آزادگی از مصطفی حسینیان

دو حزب آزادگی ایران اسلامی و صدای آزادگی حمایت خود را از کاندیداتوری مصطفی حسینیان  در حوزه املش و رودسر برای یازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کردند.