افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
هنوز چهره شاخصی که بتواند تمامی اصلاح طلبان را به اجماع برساند وجود ندارد ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات ایران ؛

هنوز چهره شاخصی که بتواند تمامی اصلاح طلبان را به اجماع برساند وجود ندارد

بحث کاندیداتوری آقای خاتمی هم مطرح شد؛ اما می‌دانیم که ایشان برای کاندیداتوری با چه موانعی روبرو هستند و سخت احتمال دارد که ایشان بتواند کاندیدا شود.