افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
گاندی برای انتخابات 2024 آماده می شود ۲۲ دی ۱۴۰۱
آغاز راهپیمایی بزرگ در هند ؛

گاندی برای انتخابات 2024 آماده می شود

شنیده ها حاکی از آن است که راهپیمایی گاندی پس از 150 روز طبق برنامه به پایان نمی رسد، بلکه همچنان ادامه خواهد داشت.