افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
تبعات انفجار بیروت برای لبنان ؟ ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

تبعات انفجار بیروت برای لبنان ؟

ممانعت آمریکا از اعطای وام بین المللی صندوق پول به لبنان، تنها نمونه کوچکی از سلسله اقدامات آمریکا برای بازتنظیم فضای سیاسی لبنان بود. بعد از انفجار بیروت، آمریکا شرایط را برای تحقیق چنین هدفی مناسب می‌بیند و لذا باید منتظر روز‌های پرالتهابی در لبنان بود.