افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
امیرعبداللهیان کنار وزیر خارجه سعودی نایستاد ۰۷ شهریور ۱۴۰۰
اتفاق جنجالی در نشست بغداد بخاطر عکس یادگاری؛

امیرعبداللهیان کنار وزیر خارجه سعودی نایستاد

اعتاض وزیر خارجه ایران باعث دلخوری نخست وزیر امارات شد تا جایی که با قهر بدون سخنرانی سالن اجلاس را ترک و به جای وی یکی از وزیران اماراتی سخنرانی نمود.