افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
از حقوق قانونی مصرف کنندگان دفاع میکنیم ۲۳ خرداد ۱۳۹۹
حسین توکلی فرماندارشهرستان ری در دیداربا علی کیهانیان رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان:

از حقوق قانونی مصرف کنندگان دفاع میکنیم

اتحادیه ها نقش مهمی در قانونمندشدن مشاغل خودسر و تنطیم و ثبات بازار دارند و شهرستان ری بعنوان یکی ار مناطق تاثیر گذار در استان از جنبه های انبارداری ، تولید و ارائه خدمات توزیعی است که با ساماندهی و ساختارمند نمودن آنها ضمن تاثیر در شهرستان ری در کل استان نیز اثر خواهد گذاشت.