افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
مستندات مکتوب وقایع سال۹۶ و ۹۸ و ریشه های ایجاد آن وجود دارد ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
کنایه تند و بی‌سابقه معاون وزیر کشور به رییس جمهور؛

مستندات مکتوب وقایع سال۹۶ و ۹۸ و ریشه های ایجاد آن وجود دارد

آنهایی که گفتند تا روز جمعه نمی‌دانستیم، مستنداتش وجود دارد که چه ساعت و چه روزی و توسط چه کسی به آنها گفته شده است.