افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
حجاب هیچ گونه محدودیتی برای بانوان ما ایجاد نمیکند ۰۱ تیر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

حجاب هیچ گونه محدودیتی برای بانوان ما ایجاد نمیکند

ما قائل به حجاب اجباری برای یک فرد در حوزه شخصی و خصوصی نیستیم. جامعه دارای یک سری قانون و معیارها است که باید تابع قوانین اصلی و زیربنایی باشد.