افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
اگر مدیران و کارگزاران با عرضه وجود نداشته باشد و مردم در صحنه نباشند، شکست قطعی است! ۰۸ دی ۱۴۰۱
مرجع بزرگ جهان تشیع در دیدار با دکتر قالیباف؛

اگر مدیران و کارگزاران با عرضه وجود نداشته باشد و مردم در صحنه نباشند، شکست قطعی است!

اگر ضعف در مدیریت داشته باشیم خداوند نظر خود را از ما بر می‌گرداند.