افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
باید برای انتقاد مردم گوش شنوا داشت/افزایش قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی مردم را به شدت آزار می‌دهد ۲۵ آبان ۱۴۰۱
تاکید مرجع بزرگ جهان تشیع در دیدار با معاون اول رئیس حمهور  : 

باید برای انتقاد مردم گوش شنوا داشت/افزایش قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی مردم را به شدت آزار می‌دهد

در این قضایای اخیر بخشی از مشکلات متوجه برخی تصمیم‌گیری‌های غلط است که می‌بایست برنامه‌ریزی بهتری می‌شد.

فضای مجازی پایگاه شیطان شده؛ این فضا بلای مهم عصر و زمان ماست ۰۹ فروردین ۱۴۰۱
مرجع بزرگ شیعیان

فضای مجازی پایگاه شیطان شده؛ این فضا بلای مهم عصر و زمان ماست

فضای مجازی بلای مهم عصر و زمان ماست و بسیاری از مفاسد، از فضای مجازی است و در واقع، فضای مجازی پایگاه شیطان شده است.