افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
آثار و نتیجه افزایش فروش نفت و درآمدهای ارزی در زندگی و سفره مردم احساس نمی‌شود/بازیگر و گرداننده‌ی بازار ارز کیست؟ ۳۰ دی ۱۴۰۱
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در دیدار وزیر کشور:

آثار و نتیجه افزایش فروش نفت و درآمدهای ارزی در زندگی و سفره مردم احساس نمی‌شود/بازیگر و گرداننده‌ی بازار ارز کیست؟

نمی‌خواهیم مطلبی بگوییم که سبب تضعیف دولت گردد اما انتظار داریم تا گامی جهت حل مشکلات مردم برداشته شود.

از اوضاع ناراضی هستیم/مردم نسبت به اقتصاد و فرهنگ انتظار تغییر دارند/از مسئولین تصمیم گیری خاصی دیده نمی‌شود ۰۷ دی ۱۴۰۱
مرجع بزرگ تقلیدشیعیان در دیدار با دکتر قالیباف عنوان کردند؛

از اوضاع ناراضی هستیم/مردم نسبت به اقتصاد و فرهنگ انتظار تغییر دارند/از مسئولین تصمیم گیری خاصی دیده نمی‌شود

مردم می گویند چرا تذکر نمی دهید، اما ما مکرر تذکر می دهیم ولی صداوسیما پوشش نمی دهد؛ حتماً مصلحتی دارد.