افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
مطبوعات باید یک مدرسۀ سیار و یک بنگاه هدایت باشند ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران :

مطبوعات باید یک مدرسۀ سیار و یک بنگاه هدایت باشند

دنبال این نباشید که‌‎ ‎‌من از شما تشکر کنم، تقدیر و تشکر من فانی است و از بین می رود. آنچه که باید همگی‌‎ ‎‌در نظر بگیریم رضای حق تعالی است، و آنچه وظیفۀ من است دعاست.

هرچه ضعف در مسلمین و فساد در ممالک اسلامی است، از حکومتهاست ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران :

هرچه ضعف در مسلمین و فساد در ممالک اسلامی است، از حکومتهاست

حکومتها به واسطۀ خودخواهی که دارند مع‌الأسف برای اجانب به طور نوکری عمل می‌کنند و برای ملت خودشان آقایی می‌کنند، و تمام مفاسد را همین نوکری و آقایی در ممالک مسلمین ایجاد کرده است.

غدیر باید در‌‎ ‎‌همۀ اعصار باشد/غدیر منحصر به آن زمان نیست ۲۷ تیر ۱۴۰۱
بنیانگذار انقلاب اسلامی در در دیدار با جمعی از مسئولان کشوری و لشکری به مناسبت عید غدیر ؛

غدیر باید در‌‎ ‎‌همۀ اعصار باشد/غدیر منحصر به آن زمان نیست

آن که می گوید دین از سیاست‌‎ ‎‌جداست، تکذیب خدا را کرده است، تکذیب رسول خدا را کرده است، تکذیب ائمۀ‌‎ ‎‌هدی را کرده است.‌